TEB, bayan liderliğindeki işletmelere 50 milyon Euro’luk finansman takviyesi sağlayacak

by ahshaber
0 comment

Türk İktisat Bankası (TEB), bayan liderliğindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) finansman gereksinimini gidermek için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 50 milyon Euro fiyatında yeni bir kredi muahedesine imza attı. Kredi, EBRD’nin TEB ile yürüttüğü Türkiye İş Dünyasında Bayanlar II (TurWiB II) Programı kapsamında yer alıyor.

EBRD’nin 50 milyon Euro fiyatındaki bu dayanağıyla kurucusu ya da yöneticisi bayan olan KOBİ’lere uygun faiz oranlarıyla taksitli ticari kredi imkanı sağlayacaklarını belirten TEB Kişisel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi şu bilgileri paylaştı: 

Gökhan Mendi: “Kurucusu ya da yöneticisi bayan olan KOBİ’lerimize kredi dayanağı vereceğiz”

“Tüm dünyada olduğu üzere ülkemizde de bayan iş gücünün iktisada dahil edilmesinin kıymeti her geçen gün daha fazla fark ediliyor ve bu bahiste çalışmalar yapılıyor. Biz de TEB olarak, bayan işletme sahiplerine dayanak sağlamak ve iktisattaki potansiyellerini ortaya çıkarmak maksadıyla kesimde bir prensip imza atarak 2015’te başlattığımız Bayan Bankacılığı ile bu alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bayanların iş dünyasındaki varlığını güçlendirmeye ve iktisada daha fazla dahil olmalarına yönelik çalışırken, iş hayatında karşılaştıkları pürüzleri aşmalarına dayanak olmak için de çok taraflı eser ve hizmetler sunuyoruz. Bayan teşebbüsçü ve işverenlerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için çeşitli kaynaklarla kredi tahlilleri sunuyoruz. EBRD ile gerçekleştirdiğimiz kredi mutabakatı ile bu desteğimizin kapsamını daha da genişletiyoruz. EBRD’nin 50 milyon Euro fiyatındaki bu takviyesiyle kurucusu ya da yöneticisi bayan olan KOBİ’lerimize uygun faiz oranlarıyla taksitli ticari kredi imkanı sunacağız.” dedi.

TEB Bayan Bankacılığı ile bayanların iş dünyasındaki varlığı güçlendiriliyor

Kadın girişimcileri ve işverenleri desteklemenin, onların iş fikirlerine katkı sunmanın hepimizin ortak geleceğine olumlu tesir yaratacağı şuuruyla hareket eden TEB, finansman takviyesinin yanı sıra bayan girişimcilerin iş hayatının çeşitli alanlarında karşılaştıkları manileri aşmaları için onlara yol gösteriyor, yeni pazarlara ulaşmaları için gerekli bilgiye erişimlerini kolaylaştırıyor ve ekosistem paydaşlarıyla ortaklaşa çalışmalar yaparak daha fazla bayan girişimciye ve işverene ulaşmayı hedefliyor.

TEB’de sürdürülebilir finansman

Bankacılık faaliyetleriyle ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunan TEB, “iyi ve örnek banka” anlayışıyla da topluma paha katan, müspet tesir yaratan çalışmalar yapıyor. Sürdürülebilirliği iş sistemlerinin ve karar verme süreçlerinin odağına yerleştirerek toplumsal yarar sağlamaya odaklanan TEB’in bayanların iş gücüne katılmasının teşvik edilmesinden girişimcilerin desteklenmesine, toplum genelinde finansal okuryazarlık şuurunun yükseltilmesinden toplumsal girişimciliğin yaygınlaşmasına kadar topluma yarar sağlayan çok sayıda projesi bulunuyor. 

TEB’in “sürdürülebilir bir toplum ve daha uygun bir gelecek” için yaptığı çalışmalarda sürdürülebilir finansın da kıymetli bir yeri bulunuyor. Müşterilerine sürdürülebilirlik kapsamındaki proje ve yatırımlarında gereksinim duydukları finansman dayanağını sağlamak için çalışan TEB, milletlerarası çerçeve dokümanlarla uyumlu “yeşil kredi”, “sürdürülebilirlik irtibatlı kredi” üzere kredi eserlerinin yanı sıra müşterilerinin olumlu tesir yaratmayı hedefledikleri yatırım planlarını ayrıntılı olarak inceleyerek özel finansman tahlilleri sunuyor.

TEB, EBRD ile yaptığı yeni mutabakatla, bayanların iş dünyasındaki varlığını güçlendirmek ve iktisada daha fazla dahil olmalarına katkıda bulunmak için TEB Bayan Bankacılığı kapsamında yaptığı çalışmaları daha da genişletmeyi hedefliyor. 

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

You may also like

Leave a Comment