Sürdürülebilir Dünyaya Giden Yol Konutlarımızda Başlıyor

by ahshaber
0 comment

Uzman sanayi inisiyatifi ve faal sivil toplum kuruluşu kimliklerini bünyesinde bir ortaya ÇEVKO Vakfı’nın, Dünya Geri Dönüşüm Haftası için yayınladığı bildiride, sürdürülebilir bir dünya için büyük kıymet taşıyan geri dönüşümün, toplumun farklı bölümlerini kapsayan çok paydaşlı bir süreç olduğuna ve sürecin başlangıç noktasını bireylerin oluşturduğuna vurgu yapıldı.

1991 yılında, geri dönüşüm odaklı sürdürülebilir gelişmeye katkı sağlamak üzere, bir istekli sanayi inisiyatifi olarak kurulan ve 31 yıldır artan bir ivmeyle sürdürdüğü çalışmalarıyla, geniş kitlelere dokunan bir sivil toplum kuruluşu kimliği kazanan ÇEVKO Vakfı, bilhassa son yıllarda ülkemizde “İklim krizi ile savaşım” ve “döngüsel iktisada geçiş” hususlarında fikirsel önderlik üstelenen kurumların başında yer alıyor.

Sürdürülebilir bir dünya için, tüm bireylere sorumluluk düştüğünü söz eden ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, “Atıkların aslında birer kaynak olduğunu unutmamalıyız. Atıklar geri dönüşüm sürecine sokularak yeni eserlerin üretilmesinde hammadde olarak kullanılır.   Geri dönüştürülmüş atıkların hammadde olarak kullanılması sayesinde, güç tasarrufu sağlanır; su, ağaçlar, petrol, vb. doğal kaynaklar korunur. Üretim maliyeti düşer, yeni iş imkanları yaratılır, böylece ülke iktisadına katkı sağlanır.  Her şeyden değerlisi, gelecek jenerasyonlara daha memnun olacakları, daha yaşanılır bir etraf ve kullanabilecekleri doğal kaynaklar bırakılır. Bu bedel zincirinin başlangıç noktasını da bireyler olarak bizler ve olumlu davranışlarımız oluşturuyor. Öte yandan, atıkların hammadde olarak tekrar değerlendirilmesini sağlamak, yani geri dönüşüm için konutlarımızda atıklarımızı başka olarak biriktirmek ve geri dönüşümlerini sağlamak da sorumluluklarımız ortasında yer alıyor. Bu bahislerde hassaslık gösteren her birey, bu olumlu davranışların en yakınlarından başlayarak etrafında yaygınlaşması ve bu bahiste şuurun ve farkındalığın artması için istekli katkı sağlayabilir” halinde konuştu.

Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu’nun temsilcisi olan ÇEVKO Vakfı’nın, alanında Türkiye’nin birinci yetkilendirilmiş kuruluşu olarak 2005 yılından 2020 yılına dek geçen 15 yılda yaklaşık 7,5 milyon ton ambalaj atığının toplanarak geri dönüştürülmesini sağladığını belirten Mete İmer, “Vakfımız bu çalışmayı binlerce ekonomik işletmenin yasal sorumluluklarının yerine getirilmesi için onların mali dayanağı ile genişletilmiş üretici sorumluluğu modeliyle gerçekleştirmiştir.  Atık idaresi alanında yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle, ülkemizde 2020 yılından sonra ambalaj ve öteki atıkların idaresi ile ilgili sorumluluğu tümüyle kamu otoritesi üzerine almıştır. Ekonomik işletmeler ise devlete geri kazanım iştirak hissesi öder duruma gelmiştir” dedi.

Geri dönüşümün toplumun farklı kısımlarını ilgilendiren bir kültür konusu olduğunu belirten Mete İmer kelamlarını, “ÇEVKO Vakfı olarak kurulduğumuz günden beri, geri dönüşüm kültürünün yaygınlaşması ve toplumun çoğunluğunun kaynağında farklı toplama alışkanlığı edinmesi konusunda, okullarda eğiticilerin eğitimi yoluyla olsun, konutlarda ve iş yerlerinde kapı-kapı bilgilendirmeler yoluyla olsun, kalabalıkların yer aldığı büyük etkinlikler yahut medya yoluyla olsun, irtibat çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Günlük ömür alanlarımızda kullandığımız eserlerin ambalaj atıklarını farklı olarak biriktirmek ve bunları mahallelerimizde yer alan ambalaj atık noktalarına atmak kolay, lakin tesirli bir adımdır. Mahallesinde bir atık noktası bulunmayan bireyler, belediyeleriyle bu mevzuda temasa geçebilir” halinde sürdürdü.

ÇEVKO Vakfı bünyesinde geliştirilen ÇEVKO Dijital Çözümleri’nin, bu bahiste belediyelerin, kamu kuruluşlarının ve ticari işletmelerin hayatını kolaylaştırdığını kelamlarına ekleyen Mete İmer, “ÇEVKO Dijital Tahlilleri, yenilikçi, suram kolaylığı sağlayan ve ihtiyaçlara nazaran geliştirilebilen pek çok özelliğiyle, alışveriş merkezleri, zincir marketler, oteller, akaryakıt istasyonları, vb. çok çeşitli işletmenin, atık idaresi ile ilgili süreçlerine bütünsel bir dijital tahlil sunacak niteliktedir” dedi.

Sürdürülebilir yaşama katkı sağlayacak tercihler konusunda daha fazla bilgi almak, bu bahiste toplumun bilinçlenmesine yardımcı olacak, farkındalığı yaygınlaştıracak faaliyetlerin bir kesimi olmak isteyen herkesi, ÇEVKO Vakfı Gönüllüsü olmaya davet eden Mete İmer, kelamlarını şöyle sürdürdü: “ÇEVKO Gönüllüleri’ni genişletmek, önümüzdeki devirde öncelik vereceğimiz hususlar ortasında yer alıyor. Etkinliklerimize faal istekli iştirakin yanı sıra, sürdürülebilir atık idaresine kişisel katkı konusunda etraflarına örnek oluşturmak, bilinçlendirme çalışmalarımızda yer almak ve sürdürülebilir bir dünya için istekli katkısı sağlamak isteyen herkes, Vakfımızın internet sitesi üzerinden ÇEVKO Gönüllüsü olmak için başvurabilir.”

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

You may also like

Leave a Comment