Limakport, 2018’de 320 bin TEU’luk konteyner elleçledi

by ahshaber
0 comment

Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Li­makport; İskenderun Körfezi’ndeki limanlar ortasında öne çıkıyor. Lima­nın yıllık 1 milyon TEU’luk konteyner elleçleme kapasitesi bulunuyor. 2018 yılında kabotaj sınırlarında çalışan ge­milere yönelik 320 bin TEU’luk kon­teyner, 3 milyon tonluk da konteyner dışı yük elleçleme hizmeti verdikle­rini söyleyen Limak Port İskenderun Genel Müdürü Gündüz Arısoy; Irak, Suriye, İran’a giden ya da bu ülkeler­den gelen transit yüklerin merkezi ol­mak için de çalışmalar yürüttüklerini söz etti.

Komşu ülkelere en yakın li­man olarak coğrafik avantajını değer­lendirmek istediklerini söyleyen Arı­soy, bölgedeki yük sahiplerine ulaşıp limanın avantajlarını anlattıklarını belirtti.

Bölgeye yönelik çalışmaları hak­kında bilgi veren Gündüz Arısoy, İs­kenderun’un pozisyonu ve bölgede yü­rütülen faaliyetler açısından ‘lojistik merkez’ özelliği taşıdığını söyledi.

Bölgenin değerli yatırımları ortasında

İskenderun Körfezi’nin bir ‘liman­lar bölgesi’ olduğuna dikkat çeken Ge­nel Müdür Arısoy “Burada 11 liman var. Ayrıyeten iki tane de yeni yapılan li­man bulunuyor. Bölgede 55 milyon ton civarında yük elleçleniyor. İki ta­ne konteyner limanı bu alanda hiz­met veriyor” dedi.

Limak Port İsken­derun’un, bölgedeki büyük yatırım­lar ortasında yer aldığına dikkat çeken Arısoy, “Biz 1 milyon TEU’luk bir kon­teyner limanıyız. Onun yanında bir Assan iskelesi var. Onlar da konteyner elleçliyor. Burada konteyner için yak­laşık 550 bin TEU’luk bir pazar oluş­tu. Münasebetiyle bir lojistik merkez ol­ma potansiyeli var” diye konuştu.

Bölgede yatırım yapacak arazi sı­kıntısı yaşandığını söz eden Arısoy, şöyle devam etti: “Dağlarla çevrili ol­duğumuzdan ötürü, burada çok fazla arsa, arazi olmadığı için özel bölümün yatırımları hudutlu kalıyor. Arsa be­delleri de yüksek. Münasebetiyle burada devlet eliyle, devlet toprakları üzerin­de bir lojistik merkez inşa edilmesi­nin, yapılmasının gereksinimi kelam konusu. İskenderun’da depolama alanları­nın, demiryolu erişiminin bulundu­ğu, TIR parklarının, gümrüğün oldu­ğu bir lojistik merkeze gereksinim var.”

Öte yandan İskenderun’un yakınla­rına yeni OSB’lerin de kurulmasının planlandığını hatırlatan Arısoy, “Da­ğın art tarafında, tünel de yapılırsa, bu dağı aşıp ulaşacağımız, Hassa böl­gesinde bir OSB yatırımı planlanıyor. Yaklaşık 40 milyon metrekarelik ara­zi var orada. Onun dışında Polateli’de bir OSB yatırımı da gündemde. Dola­yısıyla önümüzdeki yıllar için baktı­ğımızda Polateli ve Hassa’da oluştu­rulacak organize sanayi bölgelerinin tünel de yapıldıktan sonra, tüneli ge­çerek İskenderun Körfezi’ne ulaşma­sı kelam konusu olacak. İskenderun Kör­fezi’nin yük elleçlemesi gittikçe arta­cak” diye konuştu.

Bölge iktisadını etkileyen ögelerin başındaki Suri­ye savaşına da değinen Gündüz Arı­soy, “İlerleyen süreçte Suriye’de de sular durulursa, oraya da akacak olan bir trafik başlayacak diye iddia edi­yoruz. Hasebiyle o da transit bir tra­fik oluşturacak” dedi.

You may also like

Leave a Comment