Karbonsuz iktisat için birinci adım güç verimliliğinden geçiyor

by ahshaber
0 comment

Küresel ısınmanın tesiriyle değişen şartlar günbegün tüm dünyayı tesiri altına alıyor. Sürdürülebilir bir dünya için iklim krizi alanında çalışmalar yürüten Türkiye, Paris İklim Muahedesi ile yeni bir periyoda giriyor. Entek Elektrik Genel Müdürü Bilal Tuğrul Kaya, Türkiye’nin karbonsuz iktisat gündemi ve Paris İklim Anlaşması’ndaki taahhütleri yerine getirmesi için tüm paydaşların birebir anda ve ortak hareket etmelerinin kaçınılmaz olduğunu vurguluyor.

Artan güç talebi ile birlikte tüm dünya güç alanında farklı senaryolar ile karşılaşıyor. Global ısınmanın tesiriyle birlikte hidroelektrik ve rüzgâr santrallerindeki üretimlerde düşüşler yaşanıyor. Bunların odağında ise tüm dünya iklim krizi ile çaba ediyor. Hükümetlerin attığı adımlara ek olarak şahsen sanayicilerin de güç verimliliği yatırımlarında hareketlenmesine muhtaçlık duyulduğunu belirten Entek Elektrik Genel Müdürü Bilal Tuğrul Kaya, güç verimliliğinin karbonsuz iktisat için birinci adım olduğunu ve yerinde güç üretimleri ile de tamamlamasının gerektiğini aktarıyor.

“Karbonsuz iktisat için mikrodan makroya gerçek ilerlenmeli”

Yakıt ve emtia fiyatlarının son periyottaki yükselişine değinen Bilal Tuğrul Kaya, “Esas amaç artan güç talebini karşılamak, birebir vakitte da bu artışı güç verimliliği ve yeni teknolojiler ile denetim altına almak. Karbonsuz iktisada yönelik çıktılar üretmek istiyorsak çalışmalarda mikrodan makroya gerçek ilerlenmeli” diyor.

“Sanayicilerin atacağı adımlar çok önemli”

Paris İklim Muahedesi ile birlikte karbonsuz iktisadın Türkiye’nin gündeminde daha çok yer bulacağını tabir eden Kaya; “Bu muahede ile ülke olarak global sıcaklık artışını 2 derecenin altında tutmayı taahhüt ediyoruz. COP26’da ülkelerin sunduğu amaçlar ile artık 1,5 derecenin mümkün olmadığı, yeniden de 1,8 derecenin sağlanabileceği ortaya konuldu. Bu, beraberinde büyük kıymette bir kararlılık getiriyor. Burada kamunun alacağı tedbirler kadar sanayicilerimizin atacağı adımlar da çok değerli. Tüm paydaşların ortak hareket etmeleri ile verimlilik yatırımları Türkiye’nin taahhüdünü destekleyecektir” diyor.

Karbonsuz iktisat için Performansa Dayalı Sözleşmeler

Performansa Dayalı Mukaveleler ile yapılacak olan güç verimliliği ve yerinde (dağıtık) güç yatırımlarının hem tasarruf açısından hem de karbonsuz iktisat açısından kritik olduğunu vurgulayan Kaya; “Enspire Kreatif Güç Tahlilleri olarak biz karbonsuz iktisada yönelik çıktılar üretmeyi hedefliyoruz. İklim krizine dur demek için üretim yapan her fabrikanın yalnızca güç verimliliği ve yerinde güç yatırımları yapması değil, bunu karbonsuz yahut düşük karbonlu halde yapması öne çıkıyor. Bu arayışlarında, bilhassa finansman dahil tahlilleri hedefleyen sanayicilerimizi ve üreticilerimizi Performansa Dayalı Mukaveleler ile tanıştırmak istiyoruz. Performansa Dayalı Mukaveleler, şirketlerin güç masraflarında elde edilen tasarruflar sayesinde, kendi kendilerini finanse ederek firmalara kaynaklarını gereksinim duydukları başka alanlara kaydırarak katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“Artan talep güç verimliliği yatırımlarıyla dengelenmeli”

Sanayideki artan talebin, güç verimliliği ve yerinde (dağıtık) güç üretimi yatırımlarıyla dengelenmesi gerektiğinin altını çizen Kaya; “Bu yatırımların Performansa Dayalı Mukaveleler ile hayata geçirilmesi Paris İklim Anlaşması’nın taahhütleri açısından çok önemli. Artık yalnızca verimlilik değil, karbonsuz verimlilik gündemi açılıyor. Tüm paydaşların birebir anda ve ortak hareket etmelerinin kaçınılmaz olacağı bir periyoda giriyoruz. Performansa Dayalı Mukaveleler bu periyodun en kıymetli yatırım araçlarından biri olarak öne çıkacaktır” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

You may also like

Leave a Comment